U priloženom dokumentu saželi smo smjernice za projektiranje- odabir fasadnih sustava kontaktnih fasada. Najčešće se postavlja pitanje na koje podskupine zgrada prema pravilniku o zaštiti od požara se može koristiti EPS, a kada se kao izolacija mora koristiti puno skuplja kamena vuna. Odgovor potražite u dokumentu Upute za projektante fasadnih sustava_ Magmax