Ursa_SFursa-glasswool-premium

 

URSA SF 38

Upeti filc iz staklene vune u roli, jednostrano označen zbog lakšeg rezanja, stiješnjeno pakiran u omjeru 1:5

 

  • toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD= 0,038 W/Mk
  • razred požarnih osobina A1 po HRN EN 13501-1
  • otpor strujanju zraka r> 5 kPa s/m²

 

URSA SF 38 ima CE, EUCEB i RAL certifikate.

 

Područja upotrebe

Toplinska i zvučna izolacija kosih krovova, suhomontažnih i drvenih pregradnih zidova te drugih konstrukcija. Kao samonosivi filc upotrebljavamo ga za izolaciju kosih krovova s donje strane.

Tehnički podaci

 

Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Toplinski
otpor R
D
100 1200 7500 2,65
120 1200 6200 3,15
140 1200 5400 3,70
150 1200 5000 3,85
160 1200 4700 4,20
180 1200 4200 4,75
200 1200 3700 5,25
220 1200 3200 5,80
240 1200 3000 6,30