URSA SF 34

 

Samonosivi filc od staklene vune, jednostrano označen zbog lakšeg rezanja na širine svjetlih razmaka među gredama. Širina filca pri tom predstavlja dužinu ploče. URSA SF 34 stiješnjen je u odnosu 1:4.

 

 

  • toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD = 0,034 W/Mk
  • razred požarnih osobina A1 po HRN EN 13501-1
  • otpor strujanju zraka r > 5 kPa s/m²
Ursa_SF ursa-glasswool-premium