DF40-Abursa-glasswool-medium

URSA DF 39/Ab

Lagani izolacijski filc izrađen od mineralne staklene vune, jednostrano
obložen Alu – folijom, stiješnjeno pakiran u omjeru 1:5.

 

  • toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD= 0,039 W/Mk
  • razred požarnih osobina po HRN EN 13501-1 za kaširane proizvode sa aluminijskom folijom
  • otpor strujanju zraka r> 5 kPa s/m²

 

URSA DF 39/Ab ima CE, EUCEB i RAL certifikate.

 

Područja upotrebe

Toplinska i zvučna izolacija za polaganje na podlogu (za izolaciju hladnog potkrovlja, neprohodnog potkrovlja, kao ispuna međuetažnih drvenih konstrukcija i za izolaciju kosih krovova).

Tehnički podaci

 

Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Toplinski
otpor R
D
50 1200 15000 1,30
100 1200 7500 2,55