žbuka samoborka vc50

VC 50

vapneno cementna podložna žbuka

Namjena i svojstva

strojno i ručno žbukanje zidova i stropova u vanjskim i unutarnjim prostorima; filcana tekstura

Potrošnja

14 kg/m²/cm

Izgled

sivi prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PRIPREMA MATERIJALA:
Sadržaj vreće 40 kg miješati sa cca 8,5 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne homogena masa
pogodna za nanošenje.
PRIMJENA:
VC 50 nanositi ručno ili strojno u debljini do 20 mm u jednom sloju i izravnati aluminijskom H letvom.
Nakon djelomičnog očvršćivanja, u pravilu drugi dan, VC 50 navlažiti vodom i zafilcati grubim i finim
spužvastim gleterom, osim za završnu obradu žbukama šerane teksture, za koje podlogu nahrapaviti
zupčastim gleterom.
Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica.
Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.
Prije završnih radova žbuka mora biti stara najmanje 2-4 tjedna, ovisno o vrsti završne obrade.