žbuka samoborka gv 10

GV 10 G

gips vapnena podložna žbuka

Namjena i svojstva

strojno i ručno žbukanje unutarnjih zidova i stropova; gletana tekstura

Potrošnja

13 kg/m²/cm

Izgled

sivi prah sa zrnom veličine do 1,25 mm

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 40 kg miješati sa cca 17 litara vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za
nanošenje.
PRIMJENA:
GV 10 G nanositi na pripremljenu podlogu najprije kao žitku masu (pred špric), a zatim gušće
konzistencije, u debljini do 20 mm na zid, odnosno do 10 mm strop, izravnati aluminijskom H letvom i
zagladiti trapezastom letvom.
Nakon djelomičnog očvršćivanja, žbuku navlažiti vodom i zagletati metalnim gleterom.
Na lagane izolacijske građevinske ploče, GV 10 G nanositi u dva sloja mokro na mokro i armirati alkalno
otpornom staklenom mrežicom u 2/3 ukupne debljine žbuke.
Pridržavati se uputa za primjenu žbukalica.
Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 10 minuta
Svježe ožbukane prostorije dobro prozračivati, naročito ako se prostorije griju zbog niskih temperatura.