MAGMAX završne žbuke su visoko kvalitetne žbuke od smijese silikona i silikata , preporučuju se kao završni slojevi svih fasadnih sustava. Poznate su po svojoj velikoj izdašnosti te laganoj mogućnosti obrade. Dodatci protiv plijesni i gljivica su sastavni dio u svim vrstama MAGMAX završnih žbuka.

MAGMAX završne žbuke posjeduju u sebi i karbonska vlakna za sprečavanje nastanka mikro pukotina, što je jedinstveno za završne žbuke na našemu tržištu.

Prije nanošenja završne žbuke, potrebno je adekvatno pripremiti podlogu na koju se nanosi MAGMAX završna žbuka, kako bi mogli do kraja iskoristiti prednosti koje sa sobom donosi MAGMAX završna žbuka.