MAGMAX SILEXPUTZ SILIKONSKO SILIKATNA ŽBUKA

Visoko kvalitetna završna fasadna silikatno silikonska gotova žbuka sa dodatcima algicida, fungicida  i vlakana.
PAKIRANJE: kanta 25 kg.
POTROŠNJA: 2,4 kg/m² ili 10,42m²

R-Rille – žljebasta struktura žbuke (lomljeno zrno)
K-Kratz – jednolična struktura žbuke (okruglo zrno)