Ursa SF 34

URSA SF 34   Samonosivi filc od staklene vune, jednostrano označen zbog lakšeg rezanja na širine svjetlih razmaka među gredama….