grigolin žbuka                                                                                                                                                                                         Suha mješavina na bazi izabranih punila, hidrauličnog veziva, hidratiziranog vapna i naročitih aditiva.

 

FG 12 može biti upotrebljen kao unutarnji i vanjski sloj na podlozi od cigle, grubog betona, blokova i mreže kao naosač žbuke.

Strukture od glatkog betona moraju se preventivno obraditi s našim RG 12. FG 12 se nesmije upotrijebiti na gipsanoj, obojenoj, i podlozi koja se mrvi.
Za termoizolacijske blokove savjetuje se uporaba FG 99.

  • Priprema podloge i način
    nanašanja:
    Površine s neravninama većim od 2 cm moraju biti pripremljene bar 48 sati prije,
    ispunjavanjem neravnina istim FG 12, izbjegavajući preveliku upotrebu vode u
    fazi mješanja, što bi dovelo do smanjenja mehaničke otpornost