IMG_0384MAGMAX BAUKLEBER

Građevinski mort za reparaturu i ugradnju

Opis proizvoda:        MAGMAX BAUKLEBER  , je tvornički zamiješani građevinski mort po

HRN EN 998-2, za tip C razred 1E, za ugradnju izolacionih ploča. Sadrži male količine kromata po normi TRGS 613.

 

Sastav:                       MAGMAX BAUKLEBER se sastoji od probranog suhog prirodnog pijeska, sivog cementa ,vapna ,  disperzija i aditiva za poboljšanje obradivosti i prijanjanja .

Područje primjene: MAGMAX BAUKLEBER  koristi se za ugradnju organskih i mineralnih izolacionih ploča. Građevinski mort za reparaturu i ugradnju nije namijenjen za armiranje na izolacionim pločama te vanjske radove.

Potrošnja materijala: Veličina zrna 0,7 mm   cca 4-5 kg/m²          cca:5-6 m²/vreća 25kg

*vrijedi kod debljine sloja od 6 mm

Obrada:                    

Podloga mora biti čista, bez prašine, suha te bez sredstva za odvajanje

oplate. Nosivost podloge za lijepljenje mora biti temeljito ispitana. Kod

kritičnih podloga valja provesti testiranje jačine prianjanja.Trusne ostatke

žbuke ili boje u svakom slučaju treba ukloniti.

MAGMAX BAUKLEBER  se miješa s otprilike 6-6,5 l čiste vode, po vreći od 25kg, tako da postignete pastu bez grudica. Nakon vremena

„ sazrijevanja „  smiješe od 10 minuta još jednom dobro promiješati.

Tako pripremljeno mort ostaje obradiv cca. 4 sata.

 

Tehnički podaci:       potrošnja vode :cca 6,0 – 6,5  lit/vreća

jačina prianjanja: >0,08 N/mm²

 Čuvanje:                    Rok trajanja do 6 mjeseca pri čuvanju na suhom.

Pakiranje:                 U papirnatim vrećama po 25 kg, na paleti 48 vreća.

Posebno obratiti pažnju: Tijekom obrade i faze sušenja temperature ne smiju pasti ispod + 5 ºC.

MAGMAX BAUKLEBER  materijal ne miješati sa drugim mortovima .