Duna-drava_cement_mala

Miješani portlandski cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N kao vezivni materijal upotrebljiv je u građevinarstvu u slijedeće svrhe:

  • monolitne armirane konstrukcije za visoku i niskogradnju
  • betoniranje u „velikim količinama”, betoniranje velikog poprečnog presjeka, armirane betonske konstrukcije
  • za betonske nosače tereta i za armirani beton kod obiteljskih kuća
  • estrih, malter (mortovi) i žbuka

 

 

Beremend cement 32,5 N

CIJENA: 17,49 kn
PAKIRANJE: 25 kg

U cijenu je uračunat PDV.