ursa terra
Osobine proizvoda

 

URSA TERRA Izolacijske ploče od mineralne vune

 

  • toplinska provodljivost po HRN EN 13162 λD = 0,039 W/Mk
  • razred požarnih lastnosti A1 po HRN EN 13501-1
  • otpor strujanju zraka r > 5 kPa s/m²

 

URSA TERRA ima CE, EUCEB i RAL certifikate.

 

Područja upotrebe

Toplinska i zvučna izolacija za polaganje na podlogu, kao dodatna izolacija u kosim krovovima i kao ispuna u spuštenim stropovima. Toplinska i zvučna izolacija lakih suhomontažnih pregradnih zidova, posebno u sistemima s metalnom potkonstrukcijom i gips-kartonskim pločama. Pregradni zidovi od gips-kartonskih ploča različitih tipova ispitani su na zvučnu izoliranost i na požarnu otpornost. Otpornost zidova na požar je 30, 60 ili 90 min. ovisno od sastava konstrukcije.

Tehnički podaci

 

Debljina (mm) Širina (mm) Dužina (mm) Toplinski
otpor RD
50 600 1250 1,30
50 625 1250 1,30
80 600 1250 2,05
80 625 1250 2,05
100 600 1250 2,55
100 625 1250 2,55
120 600 1250 3,05
140 600 1250 3,60